6,862 Toplam Yorum Sayısı
3,149 Toplam Konu Sayısı
1,450 Toplam Üye Sayısı
12.08 Günlük Ortalama Yorum
5.54 Günlük Ortalama Konu
2.55 Günlük Ortalama Kayıtlar
4.73 Üye Başına Ortalama Yorum
2.17 Üye Başına Ortalama Konu
1.18 Konu Başına Yorum
49.45% Yorum Yazanların Ortalama